صفحه1 از3
خیلی وقتها، وقتی که دلم می گیرد، وقتی که کسی نیست که برایش کمی حرف بزنم، درد دل کنم، گریه کنم. انگار یکی می آید، دست روی شانه هایم می گذارد و حرفم را گوش می دهد.
الان که داستان این مادران را برای شما بازگو می کنم انگار می کنم که در سفری کوتاه اما عمیق با دخترانی مواجه شدم که حس عاشقانه مادری را زود تجربه کردند، حس خوب و دوست داشتنی همسفری با آن مادران کوچک و البته درس بزرگ که هرگز فراموش نمی کنم.
صفحه1 از3
پرداخت آنلاین