صفحه3 از4
فكر مي كنم حدود دو سال قبل در سفر صله ى رحم موسسه به استان گلستان بود كه به ديدار دو نفر از فرزندانمان ،خانواده ى حسينى رفتيم، مادرى بسيار جوان و دو فرزند خردسال،دختر هفت ساله، پسر نه ساله.
من اهل یکی از استانهای جنوبی کشور هستم و سه خواهر و دو برادر دارم. برادرانم همگی اعتیاد دارند.
از اینکه دوباره می توانم با شما صحبت کنم خوشحالم و احساس خوبی دارم و آرزو دارم اکنون که در حال خواندن این دست نوشته هستید، در پناه خدای متعال همچون شکوفه های بهاری شاد و خرم باشید.
چشمان نگرانش كه به هر طرف مى دويد نشان از شدت اضطرار و درماندگيش در مورد سرنوشت چهار خواهر و برادر كوچكترش داشت، كه همگى بعد از فوت پدر و مادر چشم اميدشان به او بود.
صفحه3 از4