صفحه8 از22
فرزند عزیزمان سید امیرعباس از شهر یاسوج، ۷ خواهر و برادر دارد، که تا چند روز پیش سرپناه مناسبی نداشتند. به حول و قوه الهی، به همت شما نیکان و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، منزل مسکونی به متراژ ۱۳۰ متر مربع به قیمت ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری و تحویل خانواده ایشان شد.از این مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط یکی از حامیان گرانقدر پرداخت شده است.
باتوجه به فرارسیدن فصل سرما، فرزند عزیزمان سید یوسف از هرسین-کرمانشاه در منزل خود از نبود آب گرم رنج می برد.حامی محترم ایشان مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این امر اختصاص داده و اهدا نمودند.مهرشان پاینده
صفحه8 از22
پرداخت آنلاین