عضو هیأت مدیره، مدیر عامل و مدیران موسسه ، طی نشستی با مدیرکل امداد استان تهران جناب آقای مهندس شیران و معاونین محترم ایشان ، به بحث و تبادل نظر در خصوص انجام اقدامات مشترک در جهت هم افزایی ارائه خدمات حمایتی به ایتام و خانواده های سادات تحت حمایت پرداختند.
پرداخت آنلاین