صفحه10 از11
حاج نادر، پدر معنوی سیده مبینا، روز گذشته به موسسه آمد. برایش فیلم ها و عکس های سیده مبینا را پخش کردیم، با دیدن زندگی سخت آنها، پرداخت مانده ی وام خانه را مبلغ 13 میلیون تومان متقبل شد.
موسسه خیریه عترت فاطمی، با همت و یاری شما حامیان همیشه همراه موفق شده است، بالغ بر 20 کتابخانه در روستاها و مناطق محروم افتتاح نماید.
قلک آروزها به صورت برنامه ی مدوام و در همه ی ماههای سال با همت همکاران و همراهان موسسه در حال تهیه، طراحی و رنگ آمیزی می باشد.
صفحه10 از11
پرداخت آنلاین