صفحه2 از30
فرزند عزیزمان سیده مه لقا از مرند آذربایجان شرقی به سرپرستی مادرش زندگی می کند.پدرش در سال ۹۴ فوت شدند.فرزندمان دچار تشنج می شوند.حمایت مستمر از فرزندمان همت والایتان را می طلبد.
صفحه2 از30