وزیر بهداشت حامی ایتام موسسه عترت فاطمی شد

جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان حامی ایتام سادات موسسه خیریه عترت فاطمی شدند .

جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان با پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال حمایت از 10 کودک یتیم را به عهده گرفتند .

احسان و انفاق به ایتام خصوصاً سادات نیازمند موهبتی است که خداوند بزرگ نصیب انسانهای خاص می کند که فروغ مهرشان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتشان رویش زندگی نیازمندان است.

نظر دادن

پرداخت آنلاین