نشست با مسئولین کمیته امداد

دیدار مدیر عامل محترم موسسه خیریه عترت فاطمی به همراه جمعی از مدیران با مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد، جناب آقای دکتر رستگار و مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی، جناب آقای مهندس دستاری در خصوص تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و موسسه عترت فاطمی به منظور مشارکت در تهیه جهیزیه، مسکن و ارتقای امور فرهنگی ایتام سادات.

 

نظر دادن

پرداخت آنلاین