گروه حمایت

جهیزیه

حمایت از جوانان در زمان ازدواج، نقش مهمی در شکل گیری خانواده و تضمین آینده زندگی آنان دارد. تأثیر ازدواج مناسب و پایدار در سالم سازی جامعه و جلوگیری از انحرافات اجتماعی در تمامب ادیان، جوامع و فرهنگ ها مورد تأیید قرار گرفته است.

مؤسسه خیریه عترت فاطمی نیز در راستای اشاعه و ترویج سنت حسنه ازدواج و اطاعت از سفارش های پیامبر گرامی اسلام و حمایت و تشویق جوانان تحت حمایت خود به ازدواج، بخصوص دوشیزگان و نوعروسان سادات، از بدو تأسیس تاکنون با کمک خیرین، نیکوکاران و تولید کنندگان داخلی اقدام به تهیه اقلام اساسی جهیزیه نموده است.

همچنین علاوه بر نوعروسان تحت حمایت به صورت موردی نیز به نوعروسان سادات غیر تحت حمایت مؤسسه نیز کمک موردی انجام می شود.

شایان ذکر است که اقلام جهیزیه با توجه به سلایق، سنت ها و شرایط فرهنگی محل سکونت نو عروسان تهیه و برای این عزیزان ارسال می شود.