گروه مشارکت های مردمی

صندوق های صدقات

برای استفاده بهینه از کمک های روزانه شما خیرین محترم موسسه چند سالی است با کسب اجازه از مراجع عظام تقلید (تصاویر موجود) اقدام به راه اندازی صندوق های صدقات نموده است.

موارد مصرف وجوه صدقات:

هزینه های درمان، تحصیل، تعمیرات منزل، جهیزیه و ملزومات ضروری زندگی خانواده های تحت پوشش که حامیان خودشان نتوانند به طور کامل هزینه های خواسته شده را پرداخت نمایند به طور موردی از وجوه صندوق صدقات برای رفع مشکل یاد شده استفاده می شود.

 

روش کار:

صندوق های کوچک و بزرگ بنا به تقاضای اشخاص در محل اعلام شده تحویل می شود.

در صورت پر شدن صندوق ها بنا به تشخیص خیر به دو روش زیر عمل می گردد.

  1. با تماس به موسسه مبنی بر پر شدن صندوق ها، کارمند موسسه با کارت شناسایی و با هماهنگی قبلی به آدرس مراجعه، صندوق را تخلیه و رسید ارائه می شود.
  2. شماره کارت اختصاصی برای وجوه صدقات بر روی صندوق نصب می باشد و صاحب صندوق می تواند بعد از شمارش صندوق مبالغ را به حساب مربوطه (6037991199539523) واریز نموده و در تماس با موسسه به شماره 22989781 مراتب را اعلام می نمایند. تا در حسابی که به نام صاحب صندوق در موسسه افتتاح شده ثبت و ضبط شود. برای هر گونه پاسخ گویی و گزارش دهی.

انشاءا... در آینده نزدیک صندوق الکترونیک در سایت موسسه راه اندازی خواهد شد تا تمام امور فوق، اینترنتی صورت پذیرد.