همایش مهرآوران فاطمی نود و هشت با حضور اعضای هیئت مدیره ، خیرین و حامیان نیک اندیش موسسه برگزار شد.

نظر دادن