دومین سالگرد درگذشت ابوالایتام، مرحوم حاج سید رضا نیری گرامی باد.

نظر دادن