سالروز وفات نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد.

سالروز وفات نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد.

نظر دادن