نذر قربانی

نیکوکار گرامی شما می‌توانید نذورات قربانی خود را با نیت سلامتی عزیزانتان، به هر شکلی و هر مبلغی از طریق خدمتگزاران خود در موسسه خیریه عترت فاطمی به دست نیازمندان سادات سراسر کشور برسانید.

نظر دادن